Vappu on opiskelijoiden ja kevään juhla. Itselleni se on aina ollut iloinen, hyvän tuulen ja kevään juhla, josta oikeastaan alkaa jo kesä.
Politiikka ei kuulu normaalisti omaan vappuuni. Kuntavaalit kuitenkin lähestyvät, eikä mitkä tahansa kuntavaalit, vaan Turussa ne ovat tänä vuonna pormestarivaalit. Siksi ajattelin, että tämä on hyvä vuosi menettää vappupuheneitsyys, olkoonkin, että tämä nyt on enemmän vappukannanotto. Aiheeksi valitsin Itselleni läheiset ja tärkeät aiheet osaamisen, koulutuksen ja tulevaisuuden.
Turku laati tänä keväänä osaamisen vision. Mitä se tarkoittaa?
Työelämä on murroksessa, digitalisaatio, robotiikka ja tekoäly muuttavat työtä ja työn tekemistä valtavalla vauhdilla ja enemmän kuin ymmärremmäkään. Koronavuosi on muuttanut mm. työpaikan käsitettä asiantuntijatyössä täysin. Työ ei olekaan enää kiinni työpaikassa tai edes yhdessä paikassa. Ei tämä ole pelkästään koronasta aiheutuvaa, kehitys oli jo käynnissä mutta tämä vuosi on tuonut sen konkreettisesti esille. Osaajien ei tarvitse enää tulla työpaikalle, eikä edes Turkuun, vaan monenlaista työtä voidaan tehdä vaikka toisella puolella maapalloa, vaikka työskenneltäisiinkin turkulaisessa yrityksessä.
Turku on vahva, pohjoismainen tieteen ja kulttuurin kaupunki. Turussa koulutus ja osaaminen ovat jatkuvasti ja näkyvästi läsnä korkeakoulujemme, monipuolisen elinkeinoelämän sekä vilkkaan ja elä opiskelijakulttuurin kautta. Olemme halunneet jatkuvasti panostaa osaamisen ja koulutuksen lisäämiseen sekä määrällisesti että laadullisesti, ja onnistumisistamme kertovat mm. Åbo Akademin uudet koulutusvastuut lääketieteiden ja farmasian koulutusalalla, Turun yliopiston uudet vastuut tekniikan ja Kiinan kielen alalla. Turkulaisten korkeakoulujen vetovoima viimeisimmissä yhteishauissa on ollut maan parhaimmistoa.
Tekniikan koulutus vahvistaa ja monipuolistaa alueemme osaamista ja vastaa myös siihen osaamisvajeeseen, josta vientiyrityksemme ovat kärsineet. Vientiyritysten on oltava maailman parhaita joka päivä, jotta asiakkaat ostavat tuotteita ja palveluita. Uudet tekniikan koulutusalat ja tutkimus tukevat ja vahvistavat yrityksiä, sekä niiden osaamista ja kilpailukykyä. Ja juuri yrityksiin syntyvät uudet ja uudenlaiset työpaikat, jotka luovat hyvinvointia niin Turun alueelle kuin koko Suomeen.
Osaamis- ja koulutustasolla on suora vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja tulotasoon. Mikäli pystymme nostamaan kaupunkilaisten osaamistasoa, voimme odottaa, että myös kaupunkilaisten hyvinvointi kohoaa. Osaavan työvoiman saatavuus on puolestaan tärkeimpiä kriteerejä yritysten sijoittumisratkaisuissa. Turku on jo houkutteleva kaupunki osaajille ja yrityksille, mutta voimme tehdä vielä paremmin.
Haluan, että Turusta rakentuu ympäristö, joka tunnetaan vieläkin paremmin laadukkaasta osaamisesta ja koulutuksesta kaikilla koulutusasteilla, aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Haluan, että olemme tässä asiassa maailman parhaimmistoa. Haluan, että nuoret perheet voivat valita asuinpaikakseen Turun tietäen, että täällä koulutusmahdollisuudet ovat huippuluokkaa. Haluan, että yritykset voivat investoida Turkuun tietäen, että osaajat löytyvät ja että tutkimus- ja kehitysyhteistyö korkeakoulujen kanssa on sujuvaa ja tuloksekasta. Haluan, että ammattilaiset voivat valita Turun tietäen, että osaamisen päivittämiseen on Turussa hyvät mahdollisuudet ja että osaamista arvostetaan.
Tarvitsemme saumatonta yhteistyötä koulutuksen järjestäjien, tiedeyhteisön, elinkeinoelämän ja kaupungin sekä muiden julkisten toimijoiden kesken, kaikkien eduksi. Yhteistyön tekemisessä me olemme jo maailman huippuluokkaa. Kun me päätämme yhdessä tavoitteemme ja työskentelemme päättäväisesti tavoitteen eteen, me onnistumme. Yhdessä olemme parempia!